YAŞAM AMACI YOLU

Zaten olduğun kişiyi hatırlama yolculuğu

Merhaba

Yaşam amacı nedir? Gerçekten bir amaç var mıdır? 

Kendin olmanın önündeki otorite engelleri (kültürlerden gelen kısır döngüleri kırmak)

Ayrılığın & kalıpların ötesinde 

Materyalist tüketim topllumunda yaşayarak kim olduğumuzu unuttuk

Akışta olmak

Kendin olma cesareti

Yaratıcı imgeleme

Nasıl hissetmek istediğine karar vermek

Hislerine hizmet etmeyenleri elemek

Go out and do what you want to do

Olasılııklara açılmak

As a child of the universe ask yourself

what will make feel most engagade, free, creative, LET THESE DINAMIC SORULARI SOR KENDİNE

Your purpose is to be you